Kavezi za zečeve

Kavezi za tov zečeva (3×8 komada)

Dimenzije: 175cm(visina) x 70cm(dubina) x 95cm(širina)
Unutrašnja dim.pojedinih kaveza je: 37cm(visina) x 50cm(dubina) x 90cm(širina)

NAPOMENA
Kaveze isporučujemo:
l sprat – 8 zečeva 1 leglo
ll sprat – 16 zečeva 2 legla
lll sprat – 24 zečeva 3 legla

OPREMA
POJILICA – sa flašom,sa cuclom/0,8dl/ ili automatska
HRANILICA – kombinovana/seno,zrno/ ili   automatska/koncentrat/
IZĐUBRIVANJE – kosi lim/osn.var. 2 lima/ ili tepsije
ISPORUKA – u sastavljenoj ilirastavljenoj varijanti/lično ili brzom poštom


Kavezi za zečice (3 ženki)

Dimenzije: 175cm(visina) x 70cm(dubina) x 95cm(širina)
Unutrašnja dim.pojedinih kaveza je:
37cm(visina) x 50cm(dubina) x 60cm(širina)

NAPOMENA
Kaveze isporučujemo:
l sprat – 1 ženka
ll sprat – 2 ženke
lll sprat – 3 ženke

OPREMA
POJILICA – sa flašom,sa cuclom/0,8dl/ ili automatska
HRANILICA – kombinovana/seno,zrno/ ili   automatska/koncentrat/
IZĐUBRIVANJE – kosi lim/osn.var. 2 lima/ ili tepsije
ISPORUKA – u sastavljenoj ilirastavljenoj varijanti/lično ili brzom poštom


3Kavezi za zečice (6 ženki)

Dimenzije: 175cm(visina) x 70cm(dubina) x 180cm(širina)
Unutrašnja dim.pojedinih kaveza je:
37cm(visina) x 50cm(dubina) x 120cm(širina)

NAPOMENA
Kaveze isporučujemo:
l sprat – 2 ženke
ll sprat – 4 ženke
lll sprat – 6 ženki

OPREMA
POJILICA – sa flašom,sa cuclom/0,8dl/ ili automatska
HRANILICA – kombinovana/seno,zrno/ ili   automatska/koncentrat/
IZĐUBRIVANJE – kosi lim/osn.var. 2 lima/ ili tepsije
ISPORUKA – u sastavljenoj ilirastavljenoj varijanti/lično ili brzom poštom